لبخند پنهان
برنده جایزه اول
نمایشگاه بین اللملی آبرنگ

فرانسه  Saint-Yrieix
2012