آموزشگاه داوینچی  

        :  کلاسهای آموزشی شامل  

-  آبرنگ هر روز هفته از ساعت 17 الی 19.30

          ( طراحی ( از پایه تا پیشرفته  -

      سیاه قلم  -

    نقاشی با تکنیک رنگ روغن -

راهنمای ترتیب کلاس ها برای علاقمندان مبتدی 

طراحی پایه ( 12 جلسه  3 ساعته ) طراحی فیگوراتیو چهره (12 جلسه 3 ساعته ) سیاه قلم (12 جلسه 3 ساعته )

                                         نقاشی رنگ روغن ( حداقل 6 ماه )

موضوع آموزش

روزهایی که کلاس ها دایر می باشد شامل :

رنگ روغن،طراحی و سیاه قلم و پاستل   10-13    صبح جمعه
رنگ روغن،طراحی و سیاه قلم و پاستل  9-12     صبح شنبه
آبرنگ  14-17     ظهر
آبرنگ  17-20     عصر 

                     

 

 

 

                                                        

                                                     

                                                                                                                                   صفحه اصلی      بیوگرافی       آثار       آموزشگاه       ارتباطات