رنگ روغن


                                                                                                         

فروردین  - قوچ
خرداد - دوپیکر
اردیبهشت - گاو نر

                      
                                                                    
شهریور - سنبله
تیر - خرچنگ
مرداد - شیر


                      
                                                                  
مهر - میزان
آذر - تیر و کمان
دی - بز
اسفند - ماهی
بهمن - دلو
آبان - عقرب                                                                                                                                                                   


                                                                                                                    


                                 
                       صفحه اصلی      بیوگرافی       آثار       آموزشگاه       ارتباطات